Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 
 

Opłaty za przedszkole

Czcionka:

Szanowni Rodzice/ Opiekunowie,

Prosimy o uregulowanie opłaty za ŻYWIENIE za miesiąc WRZESIEŃ 2019 r. do dnia 5 września.

 

Szanowni Rodzice/ Opiekunowie dzieci nowoprzyjętych,

Opłata za żywienie za miesiąc wrzesień wynosi:

  • jeśli cały miesiąc planują Państwo odbierać dziecko po spaniu i podwieczorku, czyli po godzinie 15:00 proszę wpłacić kwotę:

10,00 x 21 dni = 210,00 zł.  

  • jeśli planują Państwo odbiór dziecka po obiedzie, czyli do godziny 13:00 proszę wpłacić kwotę:

8,00 x 21 dni = 168,00 zł.

PROSZĘ ZWRÓCIĆ UWAGĘ ABY W TREŚCI PRZELEWU WPISAĆ IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA, GRUPĘ  ORAZ  MIESIĄC  ZA  KTÓRY  DOKONYWANA  JEST  WPŁATA.

*************************************************************************************************************************************

UWAGA !!!

RODZICE / OPIEKUNOWIE dzieci które ODESZŁY  Z PRZEDSZKOLA:

 PROSIMY o UREGULOWANIE ZALEGŁOŚCI ZA POBYT oraz ŻYWIENIE.

ZA NIEOBECNOŚCI dziecka ZA MIESIĄCE MAJ I CZERWIEC MOŻNA UZYSKAĆ ZWROTY ZA ŻYWIENIE TYLKO WYPEŁNIAJĄC I SKŁADAJĄC W SEKRETARIACIE DRUK „PODANIA”.

Wypełnione  Podanie po zatwierdzeniu przez Dyrektora zostanie przekazane do Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty.

DBFO dokona zwrotu nadpłaty za dni nieobecności przelewem na wskazane konto.

Do DBFO przekażemy tylko Podania osób niezadłużonych.

Nie ma możliwości przeksięgowania kwot między kontami tzn. żywieniem a pobytem. Należy uregulować kwotę za pobyt, a jeśli jest do zwrotu kwota za żywienie należy złożyć Podanie o zwrot nadpłaty.

**************************************************************************************************************

Szanowni Rodzice/ Opiekunowie,
Przypominamy, że dokonywanie wszystkich opłat za  przedszkole jest możliwe przelewem na konta bankowe Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Bielany w Citi Banku Handlowym w Warszawie, oraz w kasie DBFO w Urzędzie Dzielnicy
ul. Żeromskiego 29, 3 piętro. 

Opłatę na Radę Rodziców można dokonywać tylko przelewem w banku PKO S.A.

Informacje o kwotach jakie należy uregulować są dla Państwa dostępne w systemie iPrzedszkole    (zakładka "Należności", należy kliknąć na "Szczegóły", otworzy się nowe okno w którym wszystko jest wyszczególnione).

 

ZASADY DOKONYWANIA ODPŁATNOŚCI  ZA PRZEDSZKOLE

PRZELEWY PROSIMY DOKONYWAĆ W TERMINACH :

  • Za ŻYWIENIE do 30 dnia każdego m-ca za miesiąc następny („z góry”)

Opłata za żywienie od 1 września 2018 r. wynosi:

- 10,00 zł. za dzień - za żywienie całodniowe,

- 8,00 zł. za dzień - za żywienie do godziny 13:00 (bez podwieczorków)

liczymy: stawka za dzień x ilość dni roboczych w miesiącu.

Opłata za żywienie w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu jest odliczana w miesiącu następnym (np. nieobecności za wrzesień jako odpisy przy regulowaniu opłaty za miesiąc listopad )

  • Od dnia 1 września 2017 r. nie pobiera się w przedszkolach Miasta Stołecznego Warszawy OPŁATY za POBYT po godzinie 13:00 (zgodnie z Uchwałą Nr XLIX/1205/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 maja 2017 r.
  • ZALEGŁOŚCI W OPŁATACH ZA POBYT ZA POPRZEDNIE MIESIĄCE (WŁĄCZNIE Z DYŻUREM WAKACYJNYM tj. do SIERPNIA 2017 r.) NALEŻY UREGULOWAĆ.

 

  • Na RADĘ RODZICÓW do 5 dnia każdego miesiąca (w miesiącu którego opłata dotyczy).

 

W przypadku braku wpłaty za żywienie w wyznaczonym terminie będą naliczane odsetki ustawowe !

PROSZĘ ZWRÓCIĆ UWAGĘ ABY W TREŚCI PRZELEWU WPISAĆ IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA, GRUPĘ  ORAZ  MIESIĄC  ZA  KTÓRY  DOKONYWANA  JEST  WPŁATA.

W przypadku wpłaty na nieodpowiednie konto, należy dokonać powtórnej wpłaty na właściwe konto. Rozliczenie nadwyżki nastąpi w następnym miesiącu.

 

SPOSÓB WYPEŁNIENIA PRZELEWU

Sposób wypełnienia przelewu  ŻYWIENIE :

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Bielany m.st. Warszawy PRZEDSZKOLE NR 271 Citi Bank Handlowy w Warszawie
Konto nr:  43 1030 1508 0000 0005 5020 4053

TYTUŁEM : ŻYWIENIE za ....(np. Alę Nowak) grupa.…(np. 3)... za m-c ..(np. wrzesień) ..

***********************************************************************************************************************

Sposób wypełnienia przelewu  DAROWIZNA – RADA RODZICÓW :

RADA RODZICÓW PRZEDSZKOLA NR 271 Bank PKO SA w Warszawie.
Konto nr:  75 1240 2887 1111 0010 3538 5047


TYTUŁEM : Darowizna......za ....(np. Alę Nowak). gr. …(np. 3)..... za m-c ....

**********************************************************************************************************************

Sposób wypełnienia przelewu  OPŁATA ZA POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU ( NIE OBOWIĄZUJE OD 2017 r., DOTYCZY ZADŁUŻEŃ ):
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Bielany m.st. Warszawy PRZEDSZKOLE NR 271 Citi Bank Handlowy w Warszawie
Konto nr:  62 1030 1508 0000 0005 5020 4002

TYTUŁEM : opłata za POBYT za ....(np. Alę Nowak) grupa.…(np. 3)... za m-c ..(np. wrzesień) ..

**************************************************************************************************************

ZAŁĄCZNIKI:

Podanie_zwrot

Utworzono dnia 30.07.2015, 13:56

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Sierpień 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny